Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om zaken proefondervindelijk vast te stellen. In zo'n geval kunnen we een wiskundig model inzetten om het effect van nieuwe gewenste of ongewenste situaties te voorspellen. Awista beschikt over uitgebreide expertise en ervaring op dit vlak. In samenwerking met uw materiedeskundige werken wij aan een model dat de werkelijkheid zoveel mogelijk benadert.