Statistische technieken bieden de mogelijkheid om productieprocessen te beheersen en te optimaliseren. Ook aan kwaliteitsverbetering en kostenreductie kan statistiek een waardevolle bijdrage leveren. Wij hebben ervaring met een scala aan statistische technieken en softwarepakketten.