Het slagen van een project is van veel zaken afhankelijk. Een goed verloop van het project is niet vanzelfsprekend, een goede afloop ook niet. Een effectieve projectmanagementmethode biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen en is op die manier een prima uitgangspunt voor het welslagen van uw project. Awista ondersteunt u daarbij graag.

Awista werkt met de PRINCE2-methodiek. Deze methode zorgt ervoor dat voor aanvang van het project alle neuzen dezelfde kant op wijzen: die van de opdrachtgever, de projectmanager, de medewerkers enz. Er is duidelijkheid over mensen, middelen en activiteiten, over verantwoordelijkheden en communicatie, over de planning en voortgang, kwaliteit en resultaten enzovoorts.
Vooraf spreken wij Service Levels Agreements (ITIL-methodiek) af. Tijdens het project toetsen wij de gang van zaken aan de hand van deze afspraken, om zo onaangename verrassingen aan het eind van het project te voorkomen.

Awista zet voor projectleiding een ervaren projectmanager in. Zijn eerste verantwoordelijkheid is het inventariseren van wensen en behoeften en afstemming tussen de betrokken partijen. Hij kan vervolgens een intensieve bijdrage leveren door uw project daadwerkelijk op te starten, of meer op afstand door uw projectleiders te coachen.