Awista is nauw betrokken bij de begeleiding en verdere ontwikkeling van het Hydra-instrumentarium ten behoeve van het vaststellen van de Hydraulische Randvoorwaarden. Het instrumentarium met een wettelijke status kan verkregen worden via de Helpdesk Water.